24 Hour Emergency Helpline 01970 625585 or 01239 615385
Live Fear Free Helpline 0808 8010 800

enfrdeitplptruescy

Vacancies

 • Refuge Support Worker/ Gweithiwr Cefnogi Lloches

  Refuge Support Worker

  West Wales Domestic Abuse Service

  This is an exciting opportunity to join an organisation dedicated to providing specialist support to adults and children who have experienced domestic abuse.

  As a Refuge support worker you will be working with adults, children and young people in Refuge and throughout Ceredigion who are or have experienced domestic abuse.

  The role is very rewarding.  No two days are ever the same and the successful candidate will need to be patient, prepared to listen and be non-judgemental.

  The post is for 30 hours per week for 12 months on a fixed term contract until 31st March 2019 with possible extension depending on future funding. The post is £15,392 - £16,500 (dependent on experience) pro-rata including on call which equates to between £12,480 and £13,378 per annum.

  The ability to speak and write Welsh is desirable for this role.

  The closing date for applications is Tuesday 29th May 2018 and interviews will be held on Tuesday 5th June 2018 in Aberystwyth.

  For an application pack and full job description please contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or download the application form and job description from our website using the following link : www.westwalesdas.org.uk

  View Download Refuge Support Worker Job Description PDF


  Gweithiwr Cefnogi Lloches

  Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

  Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig. 

  Fel gweithiwr cefnogi lloches byddwch yn gweithio gydag oedolion, plant a phobl ifanc mewn lloches a thrwy gydol Ceredigion sydd wedi dioddef camdriniaeth yn y cartref. 

  Mae’r swydd yn wobrwyol iawn. Nid oes unrhyw ddau diwrnod yr un fath a bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn amyneddgar, yn barod i wrando a bod yn anfeirniadol. 

  Mae’r swydd am 30 awr yr wythnos am 12 mis ar gontract tymor penodol hyd at 31ain Mawrth 2019 gydag estyniad posibl yn dibynnu ar ariannu yn y dyfodol. Y cyflog yw £15,392 - £16,500 (yn dibynnu ar brofiad) pro-rata gan gynnwys ar alwad sy’n cyfateb i rhwng £12,480 a £13,378 y flwyddyn. 

  Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon. 

  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 29ain o Mai gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal dydd Mawrth 5ed o Mehefin yn Aberystwyth. 

  Am becyn cais a disgrifiad swydd llawn, cysylltwch â: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu lawrlwythwch ffurflen gais a disgrifiad swydd o’n gwefan gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol : www.westwalesdas.org.uk