24 Hour Emergency Helpline 01970 625585 or 01239 615385
Live Fear Free Helpline 0808 8010 800

enfrdeitplptruescy
Download/View Application Form - Ffurflen Gais      Download/View Equalities Monitoring Form

For an application pack and full job description in Word please contact: info@westwalesdas.org.uk or download a PDF application form above. CV’s will not be accepted.

Refuge Worker 

Location: Cardigan

This is an exciting opportunity to join an organisation dedicated to providing specialist support to women, men and children who have experienced domestic abuse.

As a Refuge worker you will be working with women, children and young people in our refuges and with adults in our safe housing.

The role is very rewarding.  No two days are ever the same and the successful candidate will need to be patient, prepared to listen, non-judgemental and practical.

The post is for 30 hours per week for 12 months on a fixed term contract with possible extension depending on future funding. The post salary is £16,500 pro-rata including on call. Please see job description and person spec for further information.

The ability to speak and write Welsh is desirable for this role but not essential.

The closing date for applications is at 4pm on Thursday 30th January and interviews will be held on the Thursday 6th February in Cardigan.

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1).


Gweithiwr Lloches - Dau Swydd

 

Lleoliad: Ceredigion 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig. 

Fel gweithiwr lloches byddwch yn gweithio gydag oedolion, plant a phobl ifanc mewn
tai diogel a thrwy gydol Ceredigion sydd wedi dioddef camdriniaeth yn y cartref. 

Mae’r swydd yn wobrwyol iawn. Nid oes unrhyw ddau diwrnod yr un fath a bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn amyneddgar, yn barod i wrando a bod yn anfeirniadol. 

Mae’r swydd am 30 awr yr wythnos am 12 mis ar gontract tymor penodol gydag estyniad posibl yn dibynnu ar ariannu yn y dyfodol. Y cyflog yw £16,500 pro-rata gan gynnwys ar alwad. Plis gweld y disgrifiad swydd am wybodaeth mwy.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon ond nid yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4pm ar dydd dydd Iau 30ain Ionawr  gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal dydd Dydd Iau 6ed Chwefror yn Aberystwyth.

Mae'r swydd wedi'i heithrio o'r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi yn ddarostyngedig i Wasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS) gwell ac yn agored i ferched yn unig. (Eithriedig o dan y Gofyniad Galwedigaethol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1).

View / Download Full Job Description